• 6. 3. 2024
  • 4 minuty

Vznik smlouvy povinného ručení online zaplacením

V rámci nového zákona o povinném ručení a s ním spojenou onlinizací toho pojištění, se sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přesune kompletně do online režimu. Pojišťovna o uzavření smlouvy s klientem bude muset ČKP informovat neprodleně, tedy v rámci běžného online přenosu dat se jedná o sekundy, maximálně minuty. Tomu pojišťovny přizpůsobují i procesy vzniku smlouvy. Termín plné onlinizace je v tuto chvíli stanoven na 1. 10. 2024 a pojišťovny připravují různé varianty akceptace smlouvy. Vznik a samotný "podpis" smlouvy tedy nebude jednotný pro všechny pojišťovny. 

plovoucí počátek pojištění

Současný stav u vzniku zaplacením

Většina pojišťoven v průběhu posledních let přešla na režim vzniku smlouvy zaplacením prvního pojistného. Přechod na tento režimu ještě urychlila epidemie Covid-19, která k tomuto kroku donutila i poslední pojišťovny, kterým se tato varianta příliš nelíbila. V současné době po sjednání smlouvy běží lhůta na zaplacení, pokud v této lhůtě, která je u každé pojišťovny jiná uhradíte, tak pojištění vzniklo k počátku, který jste ve smlouvě uvedl. Pokud jste si například sjednal smlouvu s počátkem 1. 4. 2024 a dostal lhůtu na zaplacení do 15.4.2024, pak tím, že jsem uhradil kartou 15. 4. jste potvrdil platnost pojištění od 1. 4 .2024. Pokud v průběhu 14 dnů di provedení platby způsobíte nehodu, pojišťovna poskytne plnění.  Pojišťovny někdy lhůtu stanovují od data sjednání smlouvy, někdy až od data počátku. Toto je vždy ve smlouvě uvedené a je důležité upozornit, že za zaplacení se považuje připsání peněž pojistiteli. Nestačí tedy, že jste poslední den odeslal příkaz, ale pokud platbu necháte na poslední den, musíte zvolit metodu, která doručí platbu do pojišťovny ještě tentýž den. Např. platba kartou nebo okamžitý převod. Smlouvu si samozřejmě můžete stále sjednat podpisem na pobočce dané pojišťovny nebo v autosalonu. Jsou však pojišťovny, které již jiný způsob akceptace než zaplacením nenabízejí.
 
Co nás čeká po 1. říjnu 2024?

Přístupy pojišťoven se v tomto zatím významně liší a také vyvíjejí. Část pojišťoven sice umožní vznik smlouvy povinného ručení zaplacením, ale dopředu vám určí nejbližší možný počátek vaší smlouvy, dle typu platby, který zvolíte. V situaci, kdy budete chtít pojištění uzavřít ještě "dnes", budou některé pojišťovny vyžadovat platbu pouze kartou ihned po sjednání, nebo vám dají na úhradu přesně stanovený čas např. 60 minut. Pokud do této lhůty nezaplatíte, návrh smlouvy povinného ručení zaniká a pojistná smlouva nikdy nevznikla. To, jak rychle budou pojišťovny za tyto nevzniklé smlouvy vracet platby zpět je však zatím otázkou. Může se stát, že vrácení takové platby bude trvat i několik dní a nedá se očekávat, že pojišťovna převede již jednou zaplacené peníze na nový návrh, který si případně uděláte. I to se však v budoucnu může změnit. 

Jedním z funkčních modelů by mohl být takzvaný plovoucí počátek smlouvy, který garantuje, že smlouva vznikne až okamžikem připsaná platby pojistiteli. Pokud jste tedy uvedl počátek dnes, ale pojistné uhradíte až za 3 dny, počátek pojištění budete mít až za 3 dny. V tu chvíli teprve odejdou data do ČKP a v registrech bude informace o tom, že vaše vozidlo má uzavřeno povinné ručení. Jako další funkční varianty lze očekávat další způsoby jako digitální podpis, podepsání dokumentu prostřednictvím sms a podobně. Dá se očekávat, že jednou z možností se stane i podpis formou Bank ID, která si získává stále větší oblibu. Očekáváme, že přístupy pojišťoven se v prvním roce onlinizace budou velmi dynamicky měnit a vyvíjet a přinesou mnoho nových možností. 

  • 24. 2.  2024
  • 3 minuty - AKTUALIZOVÁNO 23.3.2024

Povinné ručení a zelená karta

S účinností nového zákona o povinném ručení a s ním spojenou onlinizací se prokazování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přesune kompletně do online režimu. K prokázání platnosti pojištění na území ČR tedy již nebude potřeba zelená karta. V rámci EU nepostupuje digitalizace pojistného trhu ve všech státech stejným tempem a proto pro potřeby prokázání povinného ručení v zahraničí bude stále potřeba vozit u sebe zelenou kartu. Nový předpis nese označení: Zákon č. 30/2024 Sb. Zákon o pojištěné odpovědnosti z provozu vozidla a má účinnost 1.4.2024 s odkladem plné onlinizace do 1. 10. 2024. Po tomto datu budou všechny tuzemské pojišťovny reportovat platnosti pojištění v reálném čase do registru ČKP. Více informací o novém zákonu a prokazování platnosti pojištění lze dohledat např. na Wikipedii.

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zelená karta je již nyní Policií ČR uznávaná i v elektronické podobě. Můžete ji tedy mít uloženou například v emailu nebo v některé z mobilních aplikací, které zobrazení tohoto dokladu umožňují. Platnost pojištění a stávající pojišťovnu si můžete dle RZ ověřit na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Na území Ruska, Běloruska a Íránu neplatí zelené karty vydávané českými pojišťovnami, a to ani v případě, že na nich není mezinárodní rozeznávací značka RUS či BY přeškrtnuta. Na území těchto států budete vpuštěni pouze po uzavření tamního hraničního pojištění., které se dá uzavřít na hranicích těchto států. 
Kde všude platí Zelená karta lze pravidelně ověřit na stránce České kanceláře pojistitelů https://ckp.cz/o-povinnem-ruceni/zelena-karta

Copyright © 2024 Portalpojisteni.cz