25. 3. 2024

5 minut čtení

Na co se zaměřit při sjednání cestovního pojištění

Při balení na vysněnou dovolenou nebo pracovní cestu rozhodně nezapomeňte na odpovídající cestovní pojištění. Možná to nebude ta nejzábavnější část příprav na dovolenou, ale rozhodně může být jednou z nejužitečnějších. Nemusíte se bát, není vždy nutné pročítat detailně podmínky jednotlivých pojišťoven a trávit hodiny porovnáváním, stačí se zaměřit na základní parametry.

1) Léčebné výlohy - zvolte odpovídající limit léčebných výloh dle destinace, do které cestujete. Samozřejmě s přihlédnutím ke svému věku a zdravotnímu stavu. V rámci běžných cest po Evropě by měl limit kolem 3 mil. Kč až 5 mil. Kč stačit. Zejména proto, že v rámci EU jste kryti i evropskou kartou pojištěnce EHIC. Pro cesty do vzdálenějších nebo exoctických destinací volte vyšší limity kolem 20 mil. Kč. Důvodem je, že v některých zemích je zdravotní péče často mnohem dražší než u nás (USA, Australie). V jiných zemích je zase zdravotní péče špatně dostupná a hrozí dlouhé převozy specializovanými prostředky do lépe vybavených zdravotnických zařízení (Afrika).

2) Zdravotní asistence - dobrou zprávou je, že všechny pojišťovny v ČR automaticky k léčebným výlohám poskytují zdravotní asistence, které zajistí vyhledání zdravotnického zařízení, tlumočení, překlady lékařských zpráv a také dávají garanci úhrady za vaši péči.


3) Stomatologická péče - v rámci léčebných výloh si zkontrolujte sublimit na ošetření zubů. Je to často mnohem nižší částka, než celkový limit léčebných výloh. Vzhledem k cenám zubního ošetření je vhodné vybrat produkt s limitem alespoň 15 000 Kč


4) Rizikové sporty - zamyslete se, jaké všechny aktivity budete na dovolené vykonávat a zkontrolujte je se seznamem sportů vybrané pojišťovny. Některé druhy sportů pojišťovny vůbec nekryjí, jiné mají omezení například hloubkou potápění, výškou a obtížností horské turistiky nebo vzdáleností od pobřeží u jachtingu.


5) Pojištění odpovědnosti - pokud nemáte sjednáno pojištění odpovědnosti ke své domácnosti, připojistěte si je před cestou. Pojištění kryje před škodami, které způsobíte třetím osobám. Může se jednat o neúmyslné zničení vybavení hotelu, zranění cizí osoby při lyžování nebo pokud omylem někomu rozbijete mobil. Některé státy na sjezdovkách dokonce vyžadují prokázání uzavření tohoto druhu pojištění (např. Itálie, Rakousko)


6) Storno zájezdu - toto pojištění kryje storno celého zájezdu ze závažných důvodů uvedených v pojistných podmínkách, ale i například storno samostatné letenky nebo ubytování. Záleží jakou pojistnou částku (hodnotu zájezdu) při sjednání uvedete a jestli máte zakoupený celý zájezd nebo např. pouze letenku. Toto pojištění je nutné sjednat maximálně do několika dní od zakoupení zájezdu dle konkrétní pojišťovny (většinou 3 až 5 dní) a v dostatečné lhůtě před odjezdem. Pojišťovny se tak kryjí před spekulativním chováním.


pojištněí koloběžek
  • 24. 2. 2024 AKTUALIZOVÁNO 24. 3. 2024
  •  3 minuty

Autoasistence k cestovnímu pojištění

Produkty některých pojišťoven obsahují možnost připojistit si autoasistence k cestovnímu pojištění. Pod tímto názvem se skrývá soubor služeb, které mají klientům pomoct nejčastěji při řešení poruchy a nehody při cestě autem na dovolenou. 

Ať už se chystáte na dovolenou do Chorvatska, nebo jen služební cestu do okolních zemí, kvalitní autoasistence by ve vašem cestovním pojištění neměla chybět. Dejte si pozor, aby asistence byla poskytnuta nejen v případě nehody a poruchy, ale i vandalismu, živelní události, odcizení části vozidla nebo chyby řidiče. 
Kvalitní autoasitence vyřeší i záměnu paliva, nedostatek / zamrznutí paliva, defekt pneumatiky, vybitý akumulátor, pomoc uvízlému vozidlu a ztráta / zabouchnutí / zalomení / odcizení klíčů. 

Letecká asistence

Odtah nepojízdného vozidla

V případě neopravitelnosti vozidla by asistenční služba měla obsahovat repatriaci vašeho neopravitelného vozidla zpět do ČR v dostatečném limitu nebo počtu km. Dejte si pozor na to, že v uváděné vzdálenosti, na kterou máte dle rozsahu nárok je často započítán i příjezd odtahové služby. Pokud tedy máte zakoupení rozsah obsahující 3000 km a odtahový vůz jede z ČR do Chorvatska 2000 km, pak na cestu zpět s naloženým vozidlem zbývá už jen 1000 km a zbytek bude za úhradu každého ujetého km.

Jaký by měl být rozsah služeb

1) Práce mechanika silniční služby na místě události
2) Odtah nepojízdného vozidla do servisu
3) Dovoz pohonných hmot
4) Vyproštění vozidla
5) Uložení nepojízdného vozidla
6) Oprava vozidla po odtažení do servisu
7) Samostatnou kapitolou je v případě neopravitelnosti vozidla přistavení a zapůjčení náhradního vozidla pro pokračování v cestě a to s vrácením v ČR. Asistence by měla obsahovat zapůjčení náhradního vozidla v ceně pojištění alespoň na 7 dní a další dny za případný příplatek.

Při sjednání asistenčního rozsahu k cestovnímu pojištění také věnujte pozornost tomu, jakou lhůtu pojišťovna nebo asistenční společnost požaduje pro zjištění neopravitelnosti vozidla. Určitě se vám nebude chtít s rodinou čekat 5 dní, než místní servis určí, že závadu nedokáže opravit. Standardem by měla být lhůta 24 hodin až 48 hodin, kdy by měla pojišťovna nebo její asistenční služba rozhodnout, zda oprava proběhne na místě, nebo máte nárok na dovezení a zapůjčení náhradního vozidla.

8) Ubytování posádky - v rámci čekání na náhradní díly a opravu vozidla se hodí, pokud za vás asistenční služba zajistí ubytování pro vás a vaši rodinu a případně pokud několik dní tohoto ubytování máte hrazené z cestovního pojištění.  • 23. 2. 2024
  •  4 minuty

Letecká asistence a kompenzace za zpožděné a zrušené lety 

Produkty některých pojišťoven obsahují asistence v letecké přepravě. Pod tímto názvem se skrývá soubor služeb, které mají klientům pomoct při řešení leteckých nepravidelností. Nejčastěji řešenou situací z pohledu klientů je zpoždění nebo zrušení letu. 

Vymáhání kompenzací od leteckých společností nemusí být vždy úplně snadné. Pro získání kompenzace je potřeba kontaktovat leteckou společnost, která provozuje váš let, a žádat o plnění vašich práv podle nařízení ES č. 261/2004. V případně sjednané "letecké asistence" můžete nechat tento problém vyřešit asistenční službu.

Letecká asistence

Podmínky pro získání kompenzace

Pro získání kompenzace je třeba, aby bylo splněno několik podmínek. Za prvé by let měl mít na příletu nejméně 3 hodiny zpoždění. Dále je nutné, aby bylo zpoždění zaviněno dopravcem a ne okolnostmi, které aerolinka nemohla ovlivnit. To znamená, že let nesmí být zpožděn kvůli počasí, stávce dalších subjektů, bezpečnostní situaci, živelné katastrofě, omezení provozuschopnosti letiště, nebo kvůli řízení letového provozu. Poslední podmínkou je, aby let realizoval dopravce, sídlící na území EU, nebo aby let odlétal z letiště v EU.

Výše finanční kompenzace

Jak vysokou kompenzaci cestující získá, určuje letová vzdálenost. Pokud je vzdálenost do 1500 km, dostane cestující odškodnění ve výši 250€. Při letech mezi 1501 a 3500 km cestujícím náleží odškodnění 400 €, a pokud je vzdálenost větší než 3500 km, je výše kompenzace 600 €. Výjimkou jsou lety uvnitř EU, kde cestujícím náleží odškodnění ve výši 400 € i v případě, že je let delší než 3500 km - jedná se například o zámořská území, které patří některému ze státu z EU.

Provize z vymožené částky

Stává se, že za úspěšné vymáhání kompenzace si ještě část peněz ponechá společnost, která nárok v rámci asistenční služby od letecké společnosti vymáhala. Některé pojišťovny však mají tuto službu již bez této srážky. Informaci si můžete ověřit před podáním nároku, abyste věděli jakou část si z vymožené částky asistenční společnost strhne. Provize za vymožení nákladů by se měla pohybovat maximálně kolem 20 % z vymožené částky. 
Pokud máte službu sjednanou v rámci cestovního pojištění od své pojišťovny, doporučujeme vždy žádost podávat prostřednictvím webu pojišťovny, nebo přes infolinku pojišťovny. V takovém případě bude případný podíl na vymoženém nároku vždy výrazně nižší, než pokud tyto "vymáhací" společnosti oslovíte napřímo. Můžete samozřejmě zkusit po letecké společnosti nárok vymáhat i bez zastoupení. V případě zamítnutí a bez přístupu k potřebným datům z leteckého provozu pro vás však bude velmi složité rozporovat okolnosti letu.

Další důležitá fakta

Nárok na finanční kompenzaci můžete uplatnit až 3 roky zpětně.
Nárok na odškodnění můžete mít i přímo z připojištění "zpoždění/zrušení letu", pokud jej máte sjednané v rámci cestovního pojištění.
Na kompenzaci nemáte nárok ve dvou případech:
1) Jestliže byl let operovaný mimoevropským dopravcem a odehrál se mimo EU
2) Jestliže byl let operovaný mimoevropským dopravcem s odletem mimo EU do země v rámci EU.

  • 10. 3. 2024
  • 5 minut

Cestovní pojištění vs evropský průkaz pojištěnce EHIC

Chystáte se na cestu po Evropě a máte v peněžence jen kartičku své zdravotní pojišťovny s logem EU, takzvaný EHIC? Uvažovali jste někdy, jestli Vám poskytne dostatečné krytí, nebo bude lepší uzavřít si cestovní pojištění u některé z komerčních pojišťoven? V jakých zemích vůbec evropský průkaz zdravotního pojištění platí? Pokusíme se vám odpovědět na nejčastější otázky, ohledně cestovního a zdravotního pojištění.

I když máte evropský průkaz pojištěnce (EHIC), platící v celé Evropské unii, je vhodné uzavřít cestovní pojištění. V jednotlivých zemích se totiž mohou lišit předpisy a ne všechna léčba je hrazena ze státního pojištění, jako je tomu v České republice. Mohlo by se stát, že byste museli hradit vysokou spoluúčast nebo dokonce celou částku za poskytnutou péči, pokud byste se nechali ošetřit v soukromé zdravotnické instituci.

Cestovní pojištění vám však v takových případech často poskytne krytí, stejně jako pro případné repatriace. Navíc s cestovním pojištěním získáte nepřetržitou asistenční službu, která je sice nenápadným, ale velkým pomocníkem obzvlášť při vážných úrazech. 
Z těch běžnějších situací, ve kterých vám zdravotní asistence pomůžeme můžeme uvést například tlumočení, překlady a vysvětlení lékařských zpráv a to nejen pro vás, ale i pro vaše blízké, pro které by komunikace se zahraničním zdravotnickým zařízením byla z ČR složitá. Dále asistenční služba poskytuje zdravotnickému zařízení garanci, že za Vaše ošetření bude pojišťovna z cestovního pojištění plnit. Oproti pojišťovně, kde pracovní hodiny jsou většinou v rámci běžné pracovní doby, má asistenční služba možnost poskytnout garanci 24/7. Z těch nejvážnějších a případů, kdy je asistenční služba k cestovnímu pojištění neocenitelná patří například řešení převozů u závažných diagnóz, což zahrnuje v prvé řadě zajištění vhodného transportu a to včetně letecké přepravy a předávání lékařských zpráv a  příslušné dokumentace lékařům, kteří převoz řeší. Klasické cestovní pojištění vám zároveň velmi ušetří náklady v případě například nutného zásahu horské služby nebo pátracího vrtulníku. Tato forma pomoci je extrémně drahá a pohybuje se i u méně vážných zásahů v rámci statisíců korun. V případě, že nemáte uzavřeno cestovní pojištění, bude vám částka za pátrání a transport naúčtována.

evropský průkaz zdravotního pojištění

Co EHIC nekryje?

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC Vás automaticky neopravňuje k vycestování do zemí EU za účelem čerpání zdravotního pojištění na léčbu konkrétního zdravotního stavu - vyžádané péče. Vyžádanou péči schvaluje, na základě požadavku Vaše zdravotní pojišťovna. Nemůžete se tedy sám rozhodnout, jestli se se zdravotním problémem léčit například v Německu, protože by vám místní péče připadala lepší.
Jestliže evropský průkaz zdravotního pojištění nemáte nebo ho nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), nemůže vás nikdo odmítnout ošetřit, ale budete muset za péči na místě zaplatit a o proplacení částky si požádat po návratu domů.
Z evropského průkazu nelze hradit náklady pro účely záchranných akcí či repatriace. Pro bezplatný převoz zpět do ČR v případě vážné nemoci nebo těžkého úrazu je potřeba sjednat si cestovní pojištění, kde je tato položka většinou obsažená v limitu léčebných výloh. Zdravotní péče na základě evropských nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy vysoké, spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Na limit stomatologického ošetření je potřeba se zaměřit u cestovního pojištění. Většina pojišťoven nemá limit obsažený ve vysokém limitu léčebných výloh, ale mají pro něj samostatný sublimit, který je mnohem nižší. Většinou se limit na stomatologické ošetření pohybuje od 5000 Kč do 30 000 Kč. Je tedy potřeba věnovat tomuto limitu při sjednání smlouvy pozornost.

Na co mám z EHIC nárok?

Jste-li občan EU a náhle onemocníte během svého dočasného pobytu v jiné zemi EU (na dovolené, služební cestě nebo stáži), máte nárok na lékařské ošetření, které je neodkladné a nemůže počkat do vašeho návratu domů. Musí vám být poskytnuta zdravotní péče ve stejném rozsahu, na jakou mají nárok pojištěnci země, ve které se nacházíte.
V případech, kdy si musejí pojištěnci země EU a EHP a Švýcarska na některou zdravotní péči finančně připlácet, musíte spoluúčast uhradit také. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována v dané zemi z veřejného zdravotního pojištění. Více informací o zdravotním pojištění a EHIC lze získat např. na Wikipedii.

Platí EHIC v celé Evropě? 

Doklad umožňuje pojištěncům čerpání lékařské péče během dočasného pobytu:
a) v členských zemích EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
b) Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku (= státy Evropského sdružení volného obchodu),
c) Švýcarsku, Severní Makedonii, Srbsku a Velká Británii
d) Zdravotní pojišťovna vám proplatí i neodkladnou péči v Černé Hoře a Turecku. Musíte však cestovat s vyplněnými „evropskými formuláři“, které vám poskytne pojišťovna před cestou.

Kde naopak EHIC v Evropě neplatí?

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, Monako, Rusko, San Marino, Ukrajina, Vatikán

Pokud máte službu sjednanou v rámci cestovního pojištění od své pojišťovny, doporučujeme vždy žádost podávat prostřednictvím webu pojišťovny, nebo přes infolinku pojišťovny. V takovém případě bude případný podíl na vymoženém nároku vždy výrazně nižší, než pokud tyto "vymáhací" společnosti oslovíte napřímo. Můžete samozřejmě zkusit po letecké společnosti nárok vymáhat i bez zastoupení. V případě zamítnutí a bez přístupu k potřebným datům z leteckého provozu pro vás však bude velmi složité rozporovat okolnosti letu.

Copyright © 2024 Portalpojisteni.cz