Portál pojištění

Ať Vám pojištění dobře slouží.

Užitečné informace a novinky ze světa pojištění. Stručné a srozumitelné tipy, které Vám mohou ušetřit čas i peníze.

Návštěvníci webu nejvíce hledají:

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Povinné ručení

Novinky v povinném ručení, limity, ceny a doplňková připojištění. 
Havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)
Pojištění skel
Střet se zvěří a překousání kabelů

Autoasistence

Odtah vozidla do servisu nebo do ČR
Zapůjčení náhradního vozidla
Nařízený odtah na dálnici
Oprava vozidla na místě

Repatriace vozidla

pojištění na cesty

Cestovní pojištění

Léčebné výlohy, zdravotní asistence, zásah horské služby. 
Jaké cestovní pojištění zvolit podle typu destinace, dopravy a délky pobytu.
Rizikové sporty
Storno zájezdu
Kompenzace za zpožděné a zrušené lety
EHIC - evropský průkaz zdravotního pojištění

nutná a nedokladná péče

Zdravotní pojištění cizinců

Víte, jaké jsou možnosti zdravotního pojištění v České republice, pokud jste cizinec?
Zajímá vás, jaké jsou legislativní požadavky a jak získat přístup k kvalitní zdravotní péči?  
Co obsahují  a jaké rozdíly jsou v produktech komplexního zdravotního pojištění cizinců a nutné a neodkladné péče. 

Motorová směrnice a nový zákon o povinném ručení 2024

Zákon číslo 30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nahrazuje původní zákon číslo 168/1999 Sb., Zákon byl již publikován ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti od 1. 4. 2024. Kompletní onlinizace povinného ručení má termín odložený do 1. 10. 2024

Minimální limity povinného ručení se zvýší

V souladu s novou motorovou směrnicí se minimální limit stanovený zákonem pro náhrady škod zvýší na 50 milionů Kč za každého zraněného nebo usmrceného, oproti současným 35 milionům Kč. Většina zákazníků na českém trhu již má sjednané vyšší limity krytí a pojišťovny v souvislosti s touto změnou pravděpodobně nezvýší pojistné nebo to udělají jen minimálně.

Dostatečné limity pro tahače a nákladní vozidla

Vzhledem k potenciálu způsobit mnohem vyšší škody větším a těžším vozidlem by minimální doporučený limit POV pro tahače a nákladní vozidla měl být od 100 mil. Kč. Tahače a nákladní vozidla navíc mají mnohem větší nájezdy než běžná osobní vozidla.

Vliv na cenu pojištění

Rozdíl v ceně jednotlivých limitů u většiny pojišťoven není nijak zásadní. Četnost velkých škod není tak častá, aby pojišťovny nutila vyšší limity povinného ručení výrazně navyšovat oproti základním limitům. Cenu varianty povinného ručení však často ovlivňuje, pokud spolu s vyšším limitem jsou v balíčku i některá doplňková připojištění.

Nový zákon o povinném ručení od 1.4.2024 řeší pojištění zahradních traktůrků, segwayů a elektrokoloběžek. Pozor však na elektrokola. 

Povinnost mít sjednané povinné ručení se bude týkat elektrokoloběžek a jiných vozítek (např. segway), jejichž rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo 14 km/h, pokud je zároveň hmotnost stroje větší než 25 kg. To se tedy týká například různých golfových vozíků, traktůrků na sekání trávy, 

Pozor na povinné ručení na elektrokola v zahraničí!
Některé státy totiž legislativně považují elektrokola za motorová vozidla a mají tedy povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je nezbytné si místní legislativu zkontrolovat před cestou, protože pokuty za nepojištění mohou být vysoké. V současné době nemá cyklista jinou možnost, než v těchto případech uzavřít u zahraniční pojišťovny tzv. hraniční pojištění. 

Například v sousedním Německu a Rakousku, kde lidé často tráví dovolené na kole, je nezbytné mít sjednáno povinné ručení s alespoň minimálními limity pojistného plnění. Lze tedy očekávat, že mnoho klientů bude toto pojištění u tuzemských pojišťoven poptávat. Zatím se k pojištění elektrokol částečně kladně vyjádřila pouze pojišťovna Slavia, ale pojištění zatím není možné sjednat. V současné době tedy stále platí, že e-koloběžky a elektrokola, která nesplňující definiční podmínky vozidla dle nového zákona o POV se prozatím nebudou pojišťovat v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

V tuto chvíli tedy existují 4 kategorie vozidel z pohledu registrace a pojištění: 
1. musí být registrováno a musí mít povinné ručení (např. auta)
2. nemusí být registrováno a nemusí mít povinné ručení (např. malé elektrokoloběžky)
3. nemusí být registrováno, ale musí mít povinné ručení (např. silné elektrokoloběžky)
4. musí být registrováno, ale nemusí mít povinné ručení (kola typu S-Pedelec)*
*Elektrokolo, které má silnější motor, nebo rychlost pohonu nad 25km/h je dle zákona považováno za elektricky motocykl. Je tedy třeba řidicsky průkaz, helma, registrace a provozovat pouze na silnicích, kam mohou i ostatní motocykly.


Povinné ručení pro cyklisty? Jen pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
V každém případě pro cyklisty je vhodně mít sjednáno alespoň pojištění odpovědnosti z běžného života s dostatečně vysokými limity. Toto pojištění minimálně v rámci ČR pokryje náklady za škody, které na kole způsobíte. Toto pojištění je často nabízeno i jako součást pojištění domácnosti nebo k cestovnímu pojištění.

pojištněí koloběžek

Povinné ručení a zelená karta

Zelená karta je již Policií ČR uznávaná i v elektronické podobě. Můžete ji tedy mít uloženou například v emailu nebo v některé z mobilních aplikací, které zobrazení tohoto dokladu umožňují.

S účinností nového zákona o povinném ručení se prokazování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přesune kompletně do online režimu. K prokázání platnosti pojištění na území ČR tedy nebude potřeba zelená karta.

V rámci EU nepostupuje digitalizace pojistného trhu ve všech státech stejným tempem. Pro potřeby prokázání povinného ručení v zahraničí bude stále potřeba zelenou kartu vozit u sebe.

Platnost pojištění a stávající pojišťovnu si můžete dle RZ ověřit na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Na území Ruska, Běloruska a Íránu neplatí zelené karty vydávané českými pojišťovnami, a to ani v případě, že na nich není mezinárodní rozeznávací značka RUS či BY přeškrtnuta. Na území těchto států budete vpuštěni pouze po uzavření tamního hraničního pojištění.

Cestovní pojištění, storno zájezdu a Autoasistence

Zajistěte si bezstarostnou dovolenou i pracovní pobyt s cestovním pojištěním.
Připravujete se na svou další nezapomenutelnou dovolenou? Je vhodné se zajistit komplexním cestovním pojištěním, které vám poskytne klid a jistotu během vašich cest. Kvalitní cestovní pojištění zahrnuje:

  • Lékařské ošetření: Pokrytí nákladů spojených s lékařskou péčí, léky a hospitalizací v případě nemoci či zranění během cesty. V rámci EU, kde platí i karta EHIC by měl být limit alespoň 3 mil. Kč Při cestách mimo Evorpu a do exotických destinací by kvůli hůře dostupné zdravotní péči a možnosti složitějších transportů měl být limit minimálně 5 mil. Kč
  • Ztráta zavazadel: Kompenzace za ztrátu, odcizení nebo poškození vašich zavazadel, abyste mohli pokračovat ve své cestě bez zbytečného stresu.
  • Storno cesty: Možnost náhrady nákladů na zrušení cesty v případě neočekávaných událostí, jako je nemoc, úmrtí v rodině nebo zrušení letu. Storno zájezdu se většinou vztahuje i na jednotlivé složky zájezdu jako letenka nebo zaplacené ubytování. 
  • Zdravotní asistenční služby: 24/7 dostupnost asistenční linky pro podporu a pomoc v nouzových situacích, kdykoliv a kdekoli na světě. Tuto službu mají v tuto chvíli všechny komerční pojišťovny na českém trhu. 
  • Zásah horské služby: Pokud se chystáte do hor je vhodné si ověřit zda vybraný produkt kryje i zásahy horské služby a to včetně například evakuace vrtulníkem.
  • Autoasistence k cestovnímu pojištění: Ať už se chystáte na dovolenou nebo služební cestu autem, nemusí být běžná asistence běžně dostupná k povinnému ručení dostačující. Na doporučení ohledně autoasistencí v cestovním pojištění se podíváme v dalším článku.

pojištění na cesty
autoasistence

Autoasistence k cestovnímu pojištění

Ať už se chystáte na dovolenou do Chorvatska nebo služební cestu autem do Rakouska, kvalitní  autoasistence by měla obsahovat několik klíčových prvků, které pomáhají řidičům zvládat neočekávané situace a potíže na cestách. Kvalitní asistence by měla být poskytnuta nejen v případě nehody a poruchy, ale i vandalismu, živelní události, odcizení části vozidla nebo chyby řidiče.
Podstatný rozsah služeb:
• Práce mechanika silniční služby na místě události
• Odtah nepojízdného vozidla do servisu
• Dovoz pohonných hmot
• Vyproštění vozidla
• Uložení nepojízdného vozidla
• Oprava vozidla po odtažení do servisu
• V případě neopravitelnosti vozidla pak přistavení náhradního vozidlo pro pokračování v cestě a to s vrácením v ČR. Asistenční služba by měla obsahovat zapůjčení náhradního vozidla v ceně pojištění alespoň na 7 dní a další dny za případný příplatek.

Zároveň by služba měla obsahovat repatriaci vašeho neopravitelného vozidla zpět do ČR v dostatečném limitu nebo počtu km. Dejte si pozor na to, že v uváděné vzdálenosti, na kterou máte dle rozsahu nárok je často započítán i příjezd odtahové služby. Pokud tedy máte zakoupení rozsah obsahující 3000 km a odtahový vůz jede z ČR do Chorvatska 2000 km, pak na cestu zpět s naloženým vozidlem zbývá už jen 1000 km a zbytek bude za úhradu každého ujetého km.
Kvalitní autoasitence vyřeší i záměnu paliva, nedostatek / zamrznutí paliva, defekt pneumatiky, vybitý akumulátor, pomoc uvízlému vozidlu a ztráta / zabouchnutí / zalomení / odcizení klíčů.