• 2. 3. 2024
  • 3 minuty

Jak rostou ceny povinného ručení tahačů?

Co lze zjistit o vývoji cen povinného ručení u pojištění tahačů? Ačkoliv přesné statistiky nejsou veřejně dostupné, tak z dlouhodobého sledování cen na trhu vyplývá, že průměrná cena povinného ručení tahačů vzrostla za posledních 10 let zhruba o deset tisíc korun. Zdražení je tedy spíše postupné a dotýká se vždy jen určité části dopravců.  Zdražení je poměrně pozvolné i vzhledem k faktu, že v době covidu cena pojištění spíše stagnovala. Nicméně ani oživení nákladní autodopravy, ani vysoká inflace v minulém roce nevedla ke skokovému navýšení jako například v letech 2013 / 2014. Výrazněji se zdražení promítá do nově sjednávaných flotil a flotil s nepříznivým škodním průběhem. Naopak flotily s dlouhodobě dobrou platební morálkou a nízkou nehodovostí většinou pojišťovny zdražují výrazně pozvolněji. Vzhledem k průměrnému ročnímu pojistnému na tahačích, které se bude pohybovat již výrazně nad 50 tis. Kč je pojištění flotil pro pojišťovny stále velice atraktivní segment. Stávající neškodové dopravce se tedy snaží udržet i za cenu, že na nich nedosáhnou stejné ceny, jako u nového klienta. 

Povinné ručení tahač

  • 26. 2. 2024
  • 3 minuty

Jak se nový zákon o povinném ručení dotkne pojištění flotil?

V rámci nové motorové směrnice dojde k navýšení minimálního zákonem stanoveného limitu na 50 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného ze současných 35 mil. Kč. Tuto změnu pojišťovny "automaticky" provedou na všech smlouvách, kde byl dosud limit nižší. Očekává se však, že klienti budou o této změně vyrozuměni. Pojišťovny tuto změnu zřejmě nepromítnou ani do navýšení pojistného nebo pouze minimálně, protože pro ně nepředstavuje zásadní navýšení rizika.
Naprostá většina klientů a obzvlášť pokud se jedná o dopravce a flotily tahačů mají již sjednané vyšší limity krytí.
Většina změn se tedy dá očekávat na straně připojišťování, odpojišťování a hlášení změn ve flotilách, které budou muset být prováděny v reálném čase "online", aby bylo možné okamžitě ověřit platnosti pojištění. Většina pojišťoven proto zavádí nebo významně rozšiřuje portály pro klienty a makléře, ve kterých budou tyto změny prováděny. Dá se však očekávat, že časy kdy stačilo poslat na pojišťovnu email s fotkou techničáku "ať se tam o to někdo postará" jsou tímto nenávratně pryč. Stejně tak možnost přednostně získat zelenou kartu a až následně řešit přesný rozsah a počátek pojištění.
Některé další novinky o změnách v pojištění flotil najdete například na webu https://flotily.cz/

Povinné ručení tahač

Copyright © 2024 Portalpojisteni.cz